Podotherapie Aretz

Veel mensen zijn enorm gebaat bij onze podotherapeutische steun- of correctiezolen.
Wij maken deze zelf na een grondig lichamelijk onderzoek en een dynamische drukmetanalyse (ganganalyse).

Wie zijn wij?

Podotherapie Aretz is opgericht in 1994 door Mevrouw Aretz-Thomas. In 2004 is ook haar echtgenoot de heer Aretz toegetreden tot de praktijk als podotherapeut, hij is eerder vijf jaar werkzaam geweest als fysiotherapeut.
Podotherapie Aretz is inmiddels uitgegroeid tot een team bestaande uit zes podotherapeuten en een receptionist. Wij zijn werkzaam op een zestal locaties, te weten het Medisch centrum Beek, Therapie Centrum Beek, Medisch Centrum Elsloo, Therapie Centrum Stein en het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen en Brunssum. In het Zuyderland Medisch Centrum zijn wij werkzaam op afdeling van de interne geneeskunde. In onze praktijk is iedereen welkom, van jong tot oud en van de recreatieve sporter tot echte topsporters.
Patiënten met voetklachten als gevolg van bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte), vaatlijden of reuma worden door ons dagelijks gezien en behandeld. Doordat we nu op 6 locaties binnen de gemeenten Beek / Elsloo-Stein / Sittard-Geleen en Brunssum te bereiken zijn is het nu nog gemakkelijker om met andere zorgaanbieders samen te werken om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Podotherapie Aretz vervaardigt podotherapeutische (correctie) zolen en voert instrumentele behandelingen uit. Niet alleen behandelen wij een hinderlijke likdoorn, maar zeker ook voetklachten bij bijv. diabetespatiënten die meer expertise vereisen. Naast deze voetzorg voeren wij therapieën uit, zoals het vervaardigen van hulpmiddelen (orthesen) ter bescherming of ter correctie van tenen. Tot ons werk hoort tevens het maken van nagelbeugels bij ingegroeide nagels en het aanleggen van viltverbanden bij wonden om de druk te ontlasten.

Wat is onze meerwaarde?

Door ons grote netwerk, onze ervaring en brede vakkennis hebben wij een solide expertise opgebouwd. Wij onderhouden goede contacten met huisartsen, praktijkondersteuners, sportartsen, fysiotherapeuten en (medische) pedicures binnen en buiten de regio. In het Diabetes Advies Centrum, Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen en Brunssum, werken wij nauw samen met internisten, diabetesverpleegkundigen en diëtisten. Maar uiteindelijk zijn wij vooral gedreven door ons enthousiasme en onze bereidwilligheid om echt iets voor u te betekenen.