Uw eerste bezoek

U kunt op eigen initiatief een afspraak met ons maken. U heeft in eerste instantie geen verwijsbrief van uw (huis)arts of medisch specialist nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen.

Wat neemt u mee bij een eerste bezoek
– geldig identiteitsbewijs
– geldige zorgverzekeringspas
– (sport)schoenen die u veel draagt.

Modelovereenkomst
Nadat U een afspraak heeft gemaakt ontstaat er een behandelrelatie Podotherapeut – Patiënt. Wij hanteren een modelovereenkomst als protocol om een “gedragscode” te hanteren voor therapeut alsook patiënt. Hierin zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt beschreven.

De volledige versie is hier te downloaden. Modelovereenkomst Podotherapeut-Patiënt

Wordt uw behandeling vergoed
Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Heeft u diabetes dan is onder bepaalde voorwaarden vergoeding vanuit uw basisverzekering mogelijk. Bijkomende voorwaarde is veelal dat de podotherapeut aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie over vergoedingen.

Kijk hier welke vergoeding wordt gegeven door uw zorgverzekeraar.