Podotherapie Aretz

Uw eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek worden uw klachten uitvoerig besproken. Daarna zal de podotherapeut een onderzoek verrichten en de behandeling starten. 

U kunt op eigen initiatief een afspraak met ons maken. U heeft in eerste instantie geen verwijsbrief van uw (huis)arts of medisch specialist nodig.

Wat neemt u mee bij een eerste bezoek

  • geldig identiteitsbewijs
  • geldige zorgverzekeringspas
  • schoenen die u veel draagt
  • overige schoenen zoals sport-, wandel- en/of werkschoenen
Podotherapie-Aretz-Behandelruimte

Wordt podotherapie vergoed?

Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt veelal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u diabetes heeft dan is onder bepaalde voorwaarden vergoeding vanuit uw basisverzekering mogelijk. 

Veel zorgverzekeringen eisen dat de podotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Paramedici. Alle podotherapeuten werkzaam bij Podotherapie Aretz zijn lid van de NVvP en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Kijk hier welke vergoeding wordt gegeven door uw zorgverzekeraar.

Modelovereenkomst

Nadat u een afspraak heeft gemaakt ontstaat er een behandelrelatie Podotherapeut – Patiënt. Wij hanteren een modelovereenkomst als protocol om een “gedragscode” te hanteren voor de therapeut alsook voor de patiënt. Hierin zijn de rechten en plichten van de therapeut en de patiënt beschreven.

De volledige versie is hier te downloaden.

Bel voor een afspraak

046-7370155

Telefonisch bereikbaar op werdagen tussen 8.30 en 12.30 uur

e-mail: info@podotherapie-aretz.nl