Podotherapie Aretz

Wordt podotherapie vergoed?

Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt veelal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u diabetes heeft dan is onder bepaalde voorwaarden vergoeding vanuit uw basisverzekering mogelijk. 

Veel zorgverzekeringen eisen dat de podotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Alle podotherapeuten werkzaam bij Podotherapie Aretz zijn lid van de NVvP en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Weten wat u jaarlijks vergoed krijgt?

Bekijk hier het vergoedingen overzicht per zorgverzekeraar voor podotherapie in 2022

Bel voor een afspraak

046-7370155

Telefonisch bereikbaar op werdagen tussen 8.30 en 12.30 uur

e-mail: info@podotherapie-aretz.nl