Podotherapie Aretz

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld. De verschillen tussen een podotherapeut en een podoloog zijn niet bij iedereen bekend. We leggen het verschil dan ook graag uit.

Verschil in opleiding

Podotherapeut
De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34), en mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende 4 jarige HBO-bachelor opleiding. Dit houdt in dat niet iedereen zich zomaar een podotherapeut mag noemen. Podotherapie valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is een wettelijk erkend, paramedisch beroep. Podotherapeuten moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en staan veelal geregistreerd bij de Vereniging voor Nederlandse Podotherapeuten (NVvP) en het Kwaliteitsregister Paramedici. In dit register zijn ook andere wettelijk erkende beroepen opgenomen. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten.

Podoloog
De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door iedereen gebruikt worden. Podologen vormen, in tegenstelling tot podotherapeuten, een commercieel beroep en vallen onder het Ministerie van Economische zaken.

Sommige podologen hebben een scholingsmodule afgerond welke HBO niveau heeft. We spreken dan van een registerpodoloog B. Echter zijn er aan deze module geen toelatingseisen verbonden, en de module is niet dusdanig geaccrediteerd dat het Ministerie van Onderwijs er een officiële HBO ‘bachelor-degree’ aan toekent.

Een podoloog kan dus iemand zijn die een opleiding heeft genoten op HBO niveau maar het kan ook iemand zijn die een korte cursus ‘podologie’ heeft gevolgd.

Verschil in opleiding

Podotherapeut
De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34), en mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende 4 jarige HBO-bachelor opleiding. Dit houdt in dat niet iedereen zich zomaar een podotherapeut mag noemen. Podotherapie valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is een wettelijk erkend, paramedisch beroep. Podotherapeuten moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en staan veelal geregistreerd bij de Vereniging voor Nederlandse Podotherapeuten (NVvP) en het Kwaliteitsregister Paramedici. In dit register zijn ook andere wettelijk erkende beroepen opgenomen. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten.

Podoloog
De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door iedereen gebruikt worden. Podologen vormen, in tegenstelling tot podotherapeuten, een commercieel beroep en vallen onder het Ministerie van Economische zaken.

Sommige podologen hebben een scholingsmodule afgerond welke HBO niveau heeft. We spreken dan van een registerpodoloog B. Echter zijn er aan deze module geen toelatingseisen verbonden, en de module is niet dusdanig geaccrediteerd dat het Ministerie van Onderwijs er een officiële HBO ‘bachelor-degree’ aan toekent.

Een podoloog kan dus iemand zijn die een opleiding heeft genoten op HBO niveau maar het kan ook iemand zijn die een korte cursus ‘podologie’ heeft gevolgd.

Podotherapeut-Podoloog

Verschil in behandeling

Zowel podotherapeuten en podologen maken correctiezolen en ortheses. Een podoloog past in tegenstelling tot een podotherapeut geen voet- en wondbehandelingen toe.

Verschil in vergoeding

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt het grootste gedeelte voor podotherapie vergoed vanuit het aanvullende pakket. Dit geldt voor zowel de behandelingen als de podotherapeutische correctiezolen. Correctiezolen van een podoloog worden niet door alle verzekeraars vergoed.

Weten wat u jaarlijks vergoed krijgt?

Bekijk hier het vergoedingen overzicht per zorgverzekeraar voor podotherapie in 2022

Bel voor een afspraak

046-7370155

Telefonisch bereikbaar op werdagen tussen 8.30 en 12.30 uur

e-mail: info@podotherapie-aretz.nl